Kategorie

Oferta
Wydawnicza

2019
Oferta Wydawnicza 2019

ePUB: Procedury celne w unijnym kodeksie celnym. Praktyczne vademecum.

Marzenna Kałka
Dostępność:
w ciągłej sprzedaży

Dostępna również jako:

2017 Procedury celne w unijnym kodeksie celnym. Praktyczne vademecum książka
papierowa

Z przyczyn technicznych zakup eBooków jest tymczasowo wyłączony.
Zapraszamy za pewien czas.

Wszystko o eBook

W związku z wejściem w życie 1 maja  2016r. Unijnego Kodeksu Celnego funkcjonowanie procedur celnych uległo istotnym zmianom. Zrezygnowano z dotychczasowego podziału na przeznaczenia celne i procedury celne, na nowo usystematyzowano i przebudowano procedury celne:  dopuszczenia do obrotu, wywóz oraz tzw. procedury specjalne. Z każdą  procedurą celną wiążą się inne obowiązki lub przywileje dla osoby dokonującej obrotu towarowego. Niniejsze opracowanie stanowi próbę zebrania i omówienia podstawowych przepisów związanych z procedurami celnymi, w tym dotyczących nowych obowiązków i terminów w szczególności  przy stosowaniu  procedur specjalnych.

Książka ma na celu przybliżenie zarówno przedsiębiorcom, jak i funkcjonariuszom celnym zagadnień z zakresu unijnego prawa celnego.
Spis treści


Co to jest eBook?

Wymagania techniczne

Jak kupić?

Format pliku: ePUB zabezpieczony znakiem wodnym

Wersja pliku: 1.0