Kategorie

Oferta
Wydawnicza

2019
Oferta Wydawnicza 2019

Kontakt

Oficyna Wydawnicza UNIMEX Renata Zubrzycka
ul. Skarbowców 85 b
53-025 Wrocław

NIP:  894-002-71-40
REGON:  P-930333227


Numer rachunku bankowego:
   Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław
   91 1500 1168 1211 6001 1100 0000
 
Inspektor ochrony danych osobowych:
   Łukasz Nowak
   inspektorochronydanych@unimex.pl

Telefony:

  • infolinia:  801 011212
  • dział sprzedaży:  71 7833325, 26
  • hurt : 71 7833328
  • księgowość:  71 7833320
  • faks:  71 7833327

e-mail: