Kategorie

PayU

Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import - 2020

Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
Dostępność:
w przygotowaniu

Planowany termin wydania marzec / kwiecień 2020 roku

Uwagi dotyczące terminu wydania książki:

W dniu 5 lutego 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy VAT (druk sejmowy nr 208) przewidujący od 1 kwietnia 2020 r. zmiany m.in. w zakresie transakcji zagranicznych. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia:

 1. nowych regulacji dotyczących magazynów typu call-off stock,
 2. modyfikacji warunków stosowania stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w szczególności wymogu podania NIP UE przez kontrahenta zagranicznego oraz prawidłowego ujęcia dostawy w informacji podsumowującej,

Planowane zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2020 r.

Ze względu na zmiany projektowane od 1 kwietnia 2020 r. przesunięto termin wydania publikacji „Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe 2020” na marzec/kwiecień 2020 r. W publikacji poza zmianami wchodzącymi w życie od 1 kwietnia 2020 r. uwzględnione zostaną również zmiany w zakresie transakcji zagranicznych obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. wynikające ze zmiany regulacji UE. W szczególności w publikacji znajdziesz odpowiedź na pytanie:

 1. jak należy  dokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów od 1 stycznia 2020 r.?
 2. jakie zasady od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w zakresie transakcji łańcuchowych?

Ty też możesz handlować z zagranicą!

Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych.

Z publikacji dowiesz się m.in.:

 • Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2020 r.?
 • Jak nowe zasady stosowania stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązują od 1 stycznia 2020 r.?
 • Jak, po zmianie przepisów, dokumentować prawidłowo wywóz towarów dla celów stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
 • Jakie zmiany od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w zakresie magazynów konsygnacyjnych?
 • Co się zmieni w imporcie towarów w 2020 r., w szczególności w procedurze uproszczonej?
 • Jakie nowe zasady od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały w zakresie opodatkowania dostaw łańcuchowych?
 • Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 • Jakie są zasady stosowania stawki 0 % w eksporcie towarów?
 • Jak rozliczyć VAT w przypadku nabywania i sprzedaży usług dla kontrahentów zagranicznych?
 • Jakie są zasady korekty VAT w przypadku importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.

Stan prawny aktualny na 2020 r.