Kategorie

PayU

eBook pytania i odpowiedzi

 1. Czym jest eBook?
 2. Jak kupić eBook?
 3. Jak uruchomić eBooka?
 4. Jak korzystać z eBooka (eKsiążki)?
 5. Najczęściej zadawane pytanie dotyczące eBook z zabezpieczeniem DRMeBook DRM
  1. Na ilu urządzeniach mogę uruchomić eBook?
  2. Na jaki okres czasu udzielana jest licencja na eBook z zabezpieczeniem DRM?
  3. Dlaczego nie mogę pracować bez dostępu do Internetu (off-line)?
  4. Czy mogę przenieść eBook z zabezpieczeniem DRM na inny komputer?
  5. Czy możliwe jest drukowanie lub kopiowanie tekstu?
  6. Czy możliwe jest uruchomienie eBook z zabezpieczeniem DRM poprzez zdalny pulpit?
  7. Jakie są minimalne wymagania techniczne dotyczące eBook z zabezpieczeniem DRM?

 

I. Czym jest eBook?

eBook to elektroniczna wersja książki papierowej, która pod względem zawartości nie różni się od książki wydrukowanej na papierze – posiada okładkę, spis treści, akapity itp. Można go przeglądać strona po stronie lub w łatwy sposób wyszukiwać interesujące zagadnienia.
Nasze eBooki występują w dwóch formatach:
 1. eBook DRM eBooki z zabezpieczeniami DRM - są to pliki wykonywalne z rozszerzeniem ".exe", przeznaczone do pracy na komputerach wyposażonych w systemy operacyjne Microsoft Windows XP (lub nowszy) zgodny z wymaganiami technicznymi.
  UWAGA: w chwili obecnej nie ma możliwości korzystania z tych eBooków na urządzeniach obsługiwanych przez inne systemy operacyjne (takie jak: Linux, Mac, Android lub inne systemy mobilne).
 2. ePUB eBooki w formacie ePUB - są to pliki z rozszerzeniem ".epub" wprowadzone do sprzedaży kilku tytułów wydanych w roku 2015. ePUB jest otwartym formatem publikacji elektronicznych obsługiwanym w praktycznie każdym systemie operacyjnym. eBooki te można w związku z tym odczytać na wielu urządzeniach, wystarczy mieć zainstalowany odpowiedni program - czytnik formatu ePUB. Przykładowe czytniki przedstawiono w wymaganiach technicznych

 

II. Jak kupić eBook?

Przy zakupu eBooków w naszej eKsięgarni zalecamy rejestrację / zalogowanie się w naszym sklepie internetowym. Założenie własnego konta jest konieczne przy zakupie eBooka z zabezpieczeniem DRM, ponieważ do pierwszego uruchomienia takiego eBooka (i zaakceptowania licencji) niezbędne jest podanie login i hasło używanego do logowania się w naszej eKsięgarni. Dodatkowo na swoim koncie znajdą Państwo wykaz zakupionych eBooków i wykorzystanych licencji oraz linki umożliwiające ponowne pobranie eBooka z naszych serwerów.
Z tego powodu zalecamy logowanie się również przy zakupie eBooka w formacie ePUB, choć w tym przypadku nie jest to konieczne.
Po zakupieniu eBooka, otrzymacie Państwo e-mail z potwierdzeniem realizacji zamówienia oraz dodatkowo mail z linkiem umożliwiającym pobranie poliku z eBookiem. Można również zalogować się eKsięgarni przejść do zakładki „Moje konto” i tam po wybraniu przycisku: „Moje eKsiążki” pobrać plik z zakupioną publikacją. W razie utraty lub chęci ponownego pobrania pliku można, po zalogowaniu się na swoje konto i kliknięciu na odsyłacz „Moje eKsiążki”, pobrać plik po raz kolejny.
Do korzystania z eBooków konieczne jest spełnienie wymagań technicznych, w przypadku eBooka z zabezpieczeniami DRM jeden zakupiony egzemplarz (jedną licencję) można uruchomić na maksymalnie trzech różnych komputerach. eBook powinien być uruchamiany na komputerze, na którym będzie docelowo używany.

 

III. Jak uruchomić eBooka?

 1. eBook DRM eBooki z zabezpieczeniami DRM
  Podczas pierwszego uruchomienia pliku z eBookiem następuje rejestracja licencji na naszym serwerze, do czego niezbędne jest połączenie internetowe (z odblokowanym połączenia dla adresu: books.unimex.pl:22111 - patrz wymagania techniczne). W celu uwierzytelnienia (i zaakceptowania licencji) aplikacja prosi o podanie loginu i hasła użytkownika. Należy wprowadzić taki sam login i hasło jakie podano przy rejestracji / logowaniu w naszej eKsięgarni podczas zakupu. eBook pobiera i przechowuje informację o komputerze, na którym jest uruchamiany i następne jego uruchomienia winny się odbywać na komputerze, na którym dokonano pierwszego uruchomienia (rejestracji licencji). W ramach jednej wykupionej licencji (wykupiony w eKsięgarni jeden egzemplarz eBooka z zabezpieczeniami DRM) można zarejestrować (uruchomić) eBook na trzech różnych komputerach.
  Podczas kolejnych uruchomień eBook łączy się z naszym serwerem w celu potwierdzenia statusu licencji. Nie jest potrzebne wprowadzanie loginu i hasła, wymagane jest jednak aktywne połączenie internetowe, jeśli eBook został pomyślnie zarejestrowany podczas pierwszego uruchomienia i jest uruchamiany bez dostępu do Internetu, jego praca będzie możliwe w czasie kolejnych 168 godzin (7 dni). Po tym okresie eBook powinien być uruchomiony z aktywnym połączeniem internetowym.
  W przypadku zakupu wielu eBooków, każdego z nich (w ramach jednej wykupionej licencji) można uruchomić na trzech różnych komputerach, co spowoduje przypisanie rejestracji licencji do danego komputera. Listę wykorzystanych licencji można sprawdzić w dowolnym momencie, po zalogować się do sklepu w zakładce „Moje konto” -> „Moje licencje”. W razie konieczności „uwolnienia” niewykorzystywanej licencji prosimy o kontakt z nami pod adresem ebook@unimex.pl
 2. ePUB eBooki w formacie ePUB
  Nie ma specjalnych wymogów dotyczących uruchamiania tych eBooków, są one zabezpieczone jedynie znakiem wodnym. Do odczytu tych eBooków wystarczy mieć zainstalowany odpowiedni program - czytnik formatu ePUB dostępny w praktycznie każdym systemie operacyjnym. Przykładowe czytniki przedstawiono w wymaganiach technicznych

 

IV. Jak korzystać z eBooka (eKsiążki)?

 1. eBook DRM eBooki z zabezpieczeniami DRM
  eBook to elektroniczna wersja tradycyjnej książki - przypomina wersję drukowaną: posiada okładkę, spis treści, akapity itp. Można kartkować go strona po stronie lub wyszukiwać interesujące zagadnienia - frazy. Podstawowe cech naszego czytnika:
  • Spis treści jest aktywny i umożliwia automatyczne przenoszenie do wybranego zagadnienia.
  • Po lewej stronie znajduje się aktywny konspekt (adekwatny do spisu treści).
  • Nasz eBook umożliwia kopiowania treści (z ograniczeniem do 50 wierszy jednorazowo - bez formatowania), wstawianie zakładek, notatek i zaznaczania kolorem wybranych fragmentów tekstu.
  • Po kliknięci klawisza F1 wyświetl pomoc wskazującą podstawowe funkcje przeglądarki
  • Wyszukiwarka, po wpisaniu szukanej frazy i kliknięciu Enter przechodzi i zakreśla kolorem pierwsze wystąpienie frazy, aby przejść do kolejnego wystąpienia klikamy F3, aby cofnąć się do poprzednio wyszukanego wystąpienia klikamy Shift + F3.
  Funkcje dostępne w aplikacji eBookReader zawartej w eBooku z zabezpieczeniami DRM opisuje instrukcja użytkownika PDF
 2. ePUB eBooki w formacie ePUB Sposób kożystania z eBooka w tym formacie zależy od własności konkretnego program - czytnik formatu ePUB, w którym tego eBooka otwieramy. Większość z nich obsługuje podstawowe funkcje takie jak wyświetlanie spisu treści, wyszukiwanie wpisanej frazy, dodawanie zakładek czy notatek własnych. Przykładowe czytniki przedstawiono w wymaganiach technicznych

 

V. Najczęściej zadawane pytanie dotyczące eBook z zabezpieczeniem DRM eBook DRM

 1. Na ilu urządzeniach mogę uruchomić eBook?
  Każdego z zakupionych eBooków można uruchomić maksymalnie na trzech różnych komputerach.
 2. Na jaki okres czasu udzielana jest licencja na eBook z zabezpieczeniem DRM?
  Licencja na eBooki z zabezpieczeniem DRM nie jest ograniczona czasowo.
 3. Dlaczego nie mogę pracować bez dostępu do Internetu (off-line)?
  Do poprawnego uruchomienia eBook konieczne jest potwierdzenie ważności licencji – w tym celu eBook z zabezpieczeniem DRM łączy się z naszym serwerem i pobiera status, jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik chwilowo nie ma dostępu do Internetu (lub na przykład serwer uległ awarii) eBook będzie się poprawnie uruchamiał przez następne 168 godziny (7 dni). Po tym okresie konieczne będzie uruchomienie eBooka z aktywnym połączeniem internetowym.
 4. Czy mogę przenieść eBook z zabezpieczeniem DRM na inny komputer?
  Jedna licencja umożliwia poprawne uruchomienie eBook z zabezpieczeniem DRM na trzech komputerach. W razie konieczności przeniesienia licencji na inny komputer prosimy o kontakt z nami pod adresem ebook@unimex.pl. W treści maila prosimy podać szczegółów licencji, którą powinniśmy „uwolnić”. Rejestracja eBooka z zabezpieczeniem DRM na nowym komputerze odbywa się tak jak opisano to w punkcie III.
 5. Czy możliwe jest drukowanie lub kopiowanie tekstu?
  Nie ma możliwości wyprowadzania tekstu z naszych eBook z zabezpieczeniem DRM na drukarkę. Możliwe jest natomiast kopiowanie tekstu bez formatowania. Kopiowanie tekstu zostało ograniczone do maksimum 50 wierszy jednorazowo.
 6. Czy możliwe jest uruchomienie eBook z zabezpieczeniem DRM poprzez zdalny pulpit?
  Nie ma możliwości uruchamiania książki na jednym komputerze a następnie korzystania z niej poprzez połączenie ze zdalnym pulpitem.
 7. Jakie są minimalne wymagania techniczne dotyczące eBook z zabezpieczeniem DRM?
  Minimalne wymagania techniczne opisano w dziale: Centrum Pomocy / eBook Wymagania Techniczne.